Otelini Kaydet
Otelini Kaydet
Otelini Kaydet
Otelini Kaydet

Osmanlı Dönemine kadar dayanan bu evler tarihi ve kültürel olarak önemli yer edinmiştir.

Ayvalık Evleri

Ayvalık Evleri

Batı Anadolu´da Balıkesir’in ilçesi olan Ayvalık, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu´nun kararıyla doğal güzelliği ve mimari dokusu nedeniyle sit alanı olarak kabul edilen özel evlere sahiptir. Kentsel sit alanındaki bu özel doku, Türk ve Rum mimarisinin yanı sıra dönemin sosyo-kültürel özelliklerini de yansıtmaktadır.

Ayvalık Mimarisi

Tepe eteğine konuşlanan Ayvalık’ta eski Rum ve Osmanlı evleri genellikle iki buçuk veya üç katlı olarak inşa edilmiştir. Konutların alt katları taş üst katları da karkas yapım tekniği ile yapılmıştır. Evlerin giriş kapılarının üst kısmında üçgen veya yarım yuvarlak alınlıklarında yapıldıkları tarih yer alırken evlerin bir ve ikinci kat plan şemaları aynı olsa da zemin kat planları kullanım amaçlarına göre farklıdır. Evlerin ikinci ve üçüncü katları yerleşim amaçlı, zemin katları ise ticari amaçlı olarak tasarlanmıştır. Zemin katları sokağa bakan ön cephede satış yeri olarak arka kısmı da depolama amaçlı olarak tasarlanmıştır. Bu evlerde en dikkat çeken özelliklerden biri ise banyo yapmak için özel yerlerin bulunmamasıdır. Banyo olarak zemin kat veya üst kata çıkışı sağlayan merdivenin alt kısmı kullanılmıştır.

Özel mimariye sahip olan Ayvalık evlerinin en karakteristik özelliği sardunyalıklardır. En üst katlarda cumbalara ve balkonlara yer verilirken evlerin bahçeleri arka tarafta ve bitişik nizamlardadır. Birinci kattaki pencereler daha küçük yapılmışken ikinci kat pencereleri daha büyük ve gösterişlidir. Ayvalık evlerini süsleyen taş sütunlar yöreye özel bir taş olan sarımsak taşından yapılırken evler, karakteristik özelliğini bu şekilde kazanmış ve korunmaya alınmıştır.

Paylaşmak İster Misiniz?

Fikirlerinizi Paylaşmak İster Misiniz?